อับโหลดสลิป
PAYMENT NOTIFICATION
เลือกรูปภาพสลิป
แจ้งการชำระเงิน
PAYMENT NOTIFICATION
วิธีแจ้งชำระเงิน
1. ถ่ายภาพ หลักฐานการชำระเงิน ให้เห็นจำนวนเงิน และวันเวลาที่ชำระเงินชัดเจน
2. ระบุ หมายเลขการสั่งซื้อ (ORDER ID) ไว้บนภาพ
3. อัพโหลดสลิป เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
4. ระบบจะส่งอีเมล/SMS ยืนยัน ให้ภายใน 48 ชม. หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
** หากไม่สามารถอับโหลดสลิปได้ กรุณาแจ้งการชำระเงินผ่านทาง Line @729ffjay